Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟΥ ΦΠΑ ‐ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΡΘΡΟ 39 Ν 2859/2000

Αποτελέσματα 1 - 13 από 13

Προτεινόμενα Μενου

Catering Event Εταιρειών || Μενού 1

Προτεινόμενη τιμή για 20 άτομα. Συνέδρια, Εγκαίνια, ...

158,00 €

Catering Event Εταιρειών || Μενού 2

Προτεινόμενη τιμή για 20 άτομα. Συνέδρια, Εγκαίνια, ...

178,00 €

Catering Event Εταιρειών || Μενού 3

Προτεινόμενη τιμή για 20 άτομα. Συνέδρια, Εγκαίνια, ...

231,00 €

Catering Γάμου || Μενού 1

Προτεινόμεη τιμή ανα άτομο. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ...

25,00 €

Catering Γάμου || Μενού 2

Προτεινόμεη τιμή ανα άτομο. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ...

35,00 €

Catering Γάμου || Μενού 3

Προτεινόμεη τιμή ανα άτομο. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ...

45,00 €

Catering Βάφτιση || Μενού

Προτεινόμεη τιμή ανα άτομο για min 100 καλεσμένους Στην ...

18,00 €

Catering Εγκαινίων || Μενού

Προτεινόμεη τιμή ανα άτομο.

9,90 €

Catering για Παιδικό Πάρτυ || Μενού 1

Προτεινόμενη τιμή ανά άτομο (ελάχιστο 20 άτομα). Μενού για ...

9,50 €

Catering για Παιδικό Πάρτυ || Μενού 2

Προτεινόμενη τιμή ανά άτομο (ελάχιστο 20 άτομα). Μενού για ...

6,20 €

Catering για Παιδικό Πάρτυ || Μενού 3

Προτεινόμενη τιμή ανά άτομο (ελάχιστο 30 άτομα). Μενού για ...

3,85 €

Catering για Παιδικό Πάρτυ || Μενού για Συνοδούς

Προτεινόμενη τιμή ανά άτομο (ελάχιστο 30 άτομα). Μενού για ...

5,50 €

Catering για Coffe Break || Μενού

Προτεινόμενη τιμή ανά άτομο

2,80 €